Gorica IvanovićГорица Ивановић
Припрема ђаке да знање примене у животу и да образовање јесте пут ка квалитетнијем животу.