Представљање квиза "Мост математике" на Десетом симпозијуму "Математика и примене"

06.12.2019. до 07.12.2019.

X симпозијум “Mатематика и примене”, национални скуп са међународним учешћем, одржан је 6. и 7. децембра 2019. у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду. Скуп је био посвећен обележавању 70 година од рођења академика проф. др Миодрага Матељевића.

Академик, проф.др  Миодраг Матељевић пружа драгоцену  подршку раду Удружења и такмичењу ''Мост математике''.

У оквиру радног дела симпозијума, предавање  на тему ''Пројектна настава у математици''  одржала је председница Удружења Радица Каровић. Представљајући  Пројектни задатак као део квиза ''Мост математике'', она  истакла је да пројектна  настава даје одговор на питање: '' Шта ће то мени?''. Оно што ову методу чини посебном  је самостални истраживачки рад ученика на задати проблем и писани траг о томе. У изради пројектног задатка посебно се остварују облици кооперативног и колаборативног учења. Истакла је, на основу искуства у раду са ученицима  основне школе, да је ово начин да се ученици у много већем броју заинтересују за учење јер они  постављају проблем, планирају начин и ток решавања проблема, након тога проверавају и оцењују резултате свог рада и презентују цео процес.
Приказане су документације награђених пројекта из предходних година из којих се може видети примена ове методе.


Прилози

© 2022 Удружење Млади Математичар, Београд.